Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp

30/12/2022 16:12 CH Xem cỡ chữ

Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động chứng nhận:

STT

Tên tổ chức chứng nhận

Số Giấy chứng nhận

Số đăng ký

Ngành, lĩnh vực đã đăng ký

Hiệu lực đến ngày

1

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông  (Cục Viễn thông)

288/GCN-BTTTT

01/ĐKCN-BTTTT

Sản phẩm lĩnh vực thông tin và truyền thông

01/8/2023

Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động kiểm định:

STT

Tên tổ chức kiểm định

Số Giấy chứng nhận

Số đăng ký

Ngành, lĩnh vực đã đăng ký

Hiệu lực đến ngày

1

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông (Cục Viễn thông)

348/GCN-BTTTT

01/ĐKKĐ-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

25/10/2023

Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động thử nghiệm:

STT

Tên tổ chức thử nghiệm

Số Giấy chứng nhận

Số đăng ký

Ngành, lĩnh vực đã đăng ký

Hiệu lực đến ngày

1

Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ truyền thông (Đài Tiếng nói Việt Nam)

223/GCN-BTTTT

01/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)

20/4/2026

2

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông (Cục Viễn thông)

515/GCN-BTTTT

02/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)

07/10/2027

3

Công ty CP Cáp quang Việt Nam VINA-OFC (VILAS 285)

478/GCN-BTTTT

03/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)

07/10/2027

4

Tổng công ty Sản xuất Thiết bị Viettel (VILAS 719 - Công ty TNHH MTV Thông tin M3)

614/GCN-BTTTT

04/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)

08/12/2022

5

Công ty Cổ phần Dây và cáp SACOM (VILAS 792)

112/GCN-BTTTT

05/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)

05/3/2023

6

Trung tâm Giám định chất lượng (VILAS 305) thuộc Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ Quốc phòng)

292/GCN-BTTTT

07/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(các phép đo/thử nhiễu phát xạ và phát xạ giả)

06/8/2023

7

Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Sức sống mới

362/GCN-BTTTT

10/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(chất lượng dịch vụ viễn thông)

08/10/2023

8

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

393/GCN-BTTTT

11/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)

06/11/2023

9

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS) thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

449/GCN-BTTTT

12/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)

--/12/2023

10

Công ty Cổ phần Viễn thông TBNet

230/GCN-BTTTT

13/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

06/6/2024

11

Công ty Cổ phần Đầu tư PITC

251/GCN-BTTTT

14/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

21/6/2024

12

Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện

267/GCN-BTTTT

15/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)

02/7/2024

13

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông FTS

295/GCN-BTTTT

16/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)

22/7/2024

14

Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa

404/GCN-BTTTT

17/ĐKTN-BTTTT

Công nghệ thông tin

(kiểm thử phần mềm)

26/9/2024

15

Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia

501/GCN-BTTTT

18/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

19/11/2024

16

Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone

514/GCN-BTTTT

19/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)

26/11/2024

17

Công ty Cổ phần DT&C VINA

536/GCN-BTTTT

20/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(thử nghiệm tương thích điện từ trường của các thiết bị công nghệ thông tin)

10/12/2024

18

Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)

240/GCN-BTTTT

21/ĐKTN-BTTTT

(Sản phẩm, thiết bị và dịch vụ viễn thông)

08/6/2025

19

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Toàn Thắng

249/GCN-BTTTT

22/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

12/6/2025

20

Công ty Cổ phần Kasati

357/GCN-BTTTT

23/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

17/8/2025

21

Công ty Cổ phần Đánh giá phù hợp Việt Nam

365/GCN-BTTTT

24/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(Pin lithium cho thiết bị di động)

20/8/2025

22

Công ty Cổ phần Phát triển Việt Hùng

376/GCN-BTTTT

25/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

 01/9/2020

23

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế VIETTEL

379/GCN-BTTTT

26/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

07/9/2025

24

Trung tâm Quản lý Điều hành mạng thuộc Ban Khai thác mạng (Tổng công ty Hạ tầng mạng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)

553/GCN-BTTTT

27/ĐKTN-BTTTT (25)

Điện - điện tử

(Chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)

27/11/2025

25

Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

573/GCN-BTTTT

28/ĐKTN-BTTTT (26)

Điện - điện tử

(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)

09/12/2025

26

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (Công ty Cổ phần Viễn thông VTC)

256/GCN-BTTTT

29/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)

11/5/2026

27

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Phát triển Viễn thông (Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Phát triển Viễn thông)

300/GCN-BTTTT

30/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)

24/5/2026

28

Công ty Cổ phần Giải pháp Viễn thông Nam Phương (Công ty Cổ phần Giải pháp Viễn thông Nam Phương)

492/GCN-BTTTT

31/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)

02/8/2026

29

Công ty Công nghệ thông tin VNPT

558/GCN-BTTTT

33/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)

22/11/2027

 

 

Vụ KHCN

Lượt truy cập: 13218

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )