Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TCVN

Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2023

20/12/2023 10:14 SA Xem cỡ chữ

STT
Chuyên ngành/Lĩnh vực/đối tượng TCVN
Tên gọi TCVN
Phương thức xây dựng TCVN
Tổ chức biên soạn / Ban kỹ thuật xây dựng TCVN
Thời gian thực hiện
Bắt đầu
Kết thúc
I. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1.
 Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho sản phẩm phòng, chống mã độc trên thiết bị đầu cuối
Trên cơ sở tài liệu PP-Module for Endpoint Detection and Response (EDR); Version: 1, 2020-10-23
Cục An toàn thông tin
2023
2024
2.
 Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho sản phẩm tường lửa cho các hệ thống ứng dụng trên nền tảng web (WAF)
Trên cơ sở tài liệu Korean National Protection Profile for Web Application Firewall V3.0
Cục An toàn thông tin
2023
2024
3.
 Phát thanh truyền hình
Tín hiệu phát thanh số mặt đất công nghệ DAB+ - Yêu cầu kỹ thuật
Xây dựng trên cơ sở EBU – Tech 3391 và ETSI TS 103461
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
2023
2024

Lượt truy cập: 810

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)