Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

Phổ cập thông tin

Số liệu thuê bao di động, Internet tính đến hết tháng 11/2011

(02/12/2011)
Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 11/2011 ước tính đạt được 131,7 triệu thuê bao, gồm 15,5 triệu thuê baocố định và 116,2 triệu thuê bao di động.