Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về CNTT

(06/05/2011)
Tại phiên họp thứ hai trong năm 2009 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin ngày 15/9, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Xuân Lan, đã báo cáo Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin.
Hội nghị doanh nghiệp CNTT với nhiệm vụ triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT

Hội nghị doanh nghiệp CNTT với nhiệm vụ triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT

(06/05/2011)
Ngày 10/3/2011, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị doanh nghiệp CNTT với nhiệm vụ triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT. Hội nghị lần này được tổ chức để lấy ý kiến doanh nghiệp về các giải pháp cụ thể và các kiến nghị về chính sách hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Đề án.
Hội nghị “Các cơ sở đào tạo về CNTT-TT với nhiệm vụ triển khai đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT”

Hội nghị “Các cơ sở đào tạo về CNTT-TT với nhiệm vụ triển khai đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT”

(06/05/2011)
Sáng ngày 18/3/2011, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị “Các cơ sở đào tạo về CNTT-TT với nhiệm vụ triển khai đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT”. Bộ  trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Trần Đức Lai, lãnh đạo đại diện các cơ sở đào tạo về CNTT-TT đã tham dự hội nghị.