Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

PHỔ CẬP THÔNG TIN

Số liệu thuê bao điện thoại di động

24/05/2011 14:06 CH Xem cỡ chữ

 

 
2006
2007
2008
2009
Số thuê bao điện thoại di động
18.892.480
45.024.048
74.872.310
98.223.980
Số thuê bao điện thoại di động / 100 dân
22,41
52,86
86,85
113,40

 

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 2963

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )