Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

PHỔ CẬP THÔNG TIN

Số máy vi tính, thiết bị truyền thông đa phương tiện

25/05/2011 09:28 SA Xem cỡ chữ

 

 
2004
2006
2008
2009
Số lượng máy vi tính cá nhân để bàn/ xách tay (ước tính)
 
 
4.478.543
4.880.832
Số máy vi tính cá nhân/ 100 dân
 
 
 
5,19
5,63
Số hộ gia đình có máy vi tính/ 100 hộ gia đình
 
5,14
7,73
10,35
13,55
Số hộ gia đình có máy thu hình màu/ 100 hộ gia đình
 
67,8
78,2
82,3
86,9
Số hộ gia đình có sử dụng truyền hình cáp/100 hộ gia đình
 
 
6,8
 
Số hộ gia đình có sử dụng truyền hình kỹ thuật số, vệ tinh/ 100 hộ gia đình
 
 
20
 

 

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 2653

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)