Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 12/08/2020

Cục Tin học hóa

Xem cỡ chữ

 Cục Tin học hóa là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, thuê, mua sắm đối với dịch vụ công nghệ thông tin, phát triển phần mềm ứng dụng và chuyển đổi số.

Cục Tin học hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Cục Viễn Thông, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37821766; Fax: 024.35378208.
Website: http://aita.gov.vn
 
Cục trưởng: Ông Nguyễn Huy Dũng
 
Phó Cục trưởng:
- Ông Nguyễn Phú Tiến
Điện thoại: 024.37821766
Email: nptien@mic.gov.vn
 
- Ông Nguyễn Hữu Hạnh
Điện thoại: 024. 37821766
Email: nhhanh@mic.gov.vn
 
- Ông Đỗ Công Anh
Email: dcanh@mic.gov.vn
 
- Ông Nguyễn Trọng Đường
Email: ntduong@mic.gov.vn
 
Văn phòng:
Chánh Văn phòng: Bà Lê Thu Hiền
Điện thoại: 024.37821766
Email: lthien@mic.gov.vn
 
Phó Chánh văn phòng:
- Bà Hoàng Thị Hải
Điện thoại: 024. 37821766
Email: hthai@mic.gov.vn
 
- Bà Nguyễn Thanh Dung
Điện thoại: 024.37821766
Email: nthanhdung@mic.gov.vn
 
Văn thư: 024.37821766
Email: vanthucucud@mic.gov.vn
 
Phòng Quản lý Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
- Trưởng phòng: Ông Lê Anh Tuấn
Điện thoại: 024.37821766
Email: latuan@mic.gov.vn
 
- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Chí Nam
Điện thoại: 024.37821766
Email: tcnam@mic.gov.vn
 
Phòng Chính sách ứng dụng công nghệ thông tin
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Thảo
Điện thoại: 024.37821766
Email: ntthao@mic.gov.vn
 
Phó Trưởng phòng: Ông Trần Kiên
Điện thoại: 024.37821766
Email: kientran@mic.gov.vn
 
Phòng Tích hợp hệ thống
Trưởng phòng: Ông Trần Quốc Tuấn
Điện thoại: 024.37821766
Email: tqtuan@mic.gov.vn
 
Phó Trưởng phòng:
Ông Lê Nhật
Điện thoại: 024.37821766
Email: lenhat@mic.gov.vn
 
Ông Đỗ Tiến Thành
Điện thoại: 024.37821766
Email: dtthanh@mic.gov.vn
 
Phòng Hạ tầng và dữ liệu số
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trọng Khánh
Điện thoại: 024.37821766
Email: ntkhanha@mic.gov.vn
 
Phó Trưởng phòng:
Ông Đặng Tùng Anh
Điện thoại: 024.37821766
Email: dtanh@mic.gov.vn
 
Ông Phạm Văn Thịnh
Điện thoại: 024.37821766
Email: pvthinh@mic.gov.vn
 
Phòng Thông tin và dịch vụ công trực tuyến
Trưởng phòng: Ông Lê Quốc Hưng
Điện thoại: 024.37821766
Email: lqhung@mic.gov.vn
 
Phó Trưởng phòng: Ông Mai Thanh Hải
Điện thoại: 024.37821766
Email: mthai@mic.gov.vn
 
Phòng Chuyển đổi số
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Huy Kháng
Điện thoại: 024.37821766
Email: nhkhang@mic.gov.vn
 
Phòng Dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng
Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Hoàng Long
Điện thoại: 024.37821766
Email: dhlong@mic.gov.vn
 
Trung tâm Chính phủ điện tử
Quyền Giám đốc: Bà Mai Thùy Ngân
Điện thoại: 024.37925016
Email: nganmt@mic.gov.vn
 
Phó Giám đốc: Ông Đỗ Lập Hiển
Điện thoại: 024.37925016
Email: dlhien@mic.gov.vn
 
Văn thư Trung tâm: 024.37925016
Fax: 024.37957280
 
Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư Công nghệ thông tin
Giám đốc: Bà Đào Hải Anh
Điện thoại: 024.37925030
Email: anhhd@mic.gov.vn
 
Phó Giám đốc:
Ông Đỗ Ngọc Vĩnh
Điện thoại: 024.37925030
Email: dnvinh@mic.gov.vn
 
Ông Nguyễn Quang Hưng
Điện thoại: 024.37925030
Email: nqhung@mic.gov.vn
 
Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Điện thoại:024.37925030
Email: dhatuan@mic.gov.vn
 
Ban Quản lý kết quả Đề án 112
Quyền Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại: 024.08048596
Email: ntmhanh@mic.gov.vn
 
Phó Giám đốc:
Bùi Hồng Hiếu
Điện thoại: 024.08048136
Email: bhhieu@mic.gov.vn
 
Bà Trần Thị Duyên
Điện thoại: 024.08048136
Email: ttduyen@mic.gov.vn
 
Cục Tin học hóa có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa .

 

Lượt truy cập: 19794

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Cục Tin học hóa không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả