Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 12/08/2020

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Xem cỡ chữ

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông có tên giao dịch quốc tế là: National Institute of Information and Communications Strategy

Viết tắt là: NIICS

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Địa chỉ liên hệ: 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội
Điện thoại tổng đài nội bộ: 024.35565340;   024. 35565328; 024.35565033; 024. 35565044; 024.35565048 . 
Email: vanthuvienCL@mic.gov.vn
Fax: 024. 35567399
Email: admin@niics.gov.vn
Website: www.niics.gov.vn
 
Viện trưởng:
Ông Nguyễn Minh Sơn
Email: nmson@mic.gov.vn
 
Phó Viện trưởng:
- Ông Đỗ Quý Vũ
Điện thoại: 024-35565328 (máy lẻ 81)
Email: dqvu@mic.gov.vn
 
- Ông Trần Minh Tuấn

Email: tm_tuan@mic.gov.vn 


Phòng Tổ chức - Hành chính
Trưởng phòng: Lê Thanh Hương
Điện thoại: 024-35565328 (máy lẻ 16)
Email: lt_huong@mic.gov.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trưởng Phòng: Nguyễn Tuấn Thanh
Điện thoại số máy lẻ 44
Email: ntthanh@mic.gov.vn
 
Phó Trưởng phòng: Đào Thị Lan Anh
Điện thoại: 024-35565328 (máy lẻ 44)
Email: dtlanh@mic.gov.vn

Ban Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông
Trưởng Ban: Nguyễn Hồng Hà
Điện thoại: 024-35565328 (máy lẻ 27)
Email: nhha@mic.gov.vn
 
Phó trưởng Ban: Vũ Phúc Yên
Điện thoại: 024-35565328 (máy lẻ 26)
Email: vpyen@mic.gov.vn
 
Ban Công nghệ thông tin
Phó trưởng Ban phụ trách: Ngô Quốc Thái
Điện thoại: 024-35565328 (máy lẻ 74)
Email: nqthai@mic.gov.vn
 
Phó trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Anh
Điện thoại: 024-35565328 (máy lẻ 75)
Email: nqanh@mic.gov.vn
 
Ban Kinh tế, thị trường
Phó trưởng Ban phụ trách: Nguyễn Đức Mạnh
Điện thoại: 024-35565328 (máy lẻ 45)
Email: ndmanh@mic.gov.vn
 
Ban Tổng hợp và Hợp tác quốc tế
Trưởng Ban: Trần Tuyết Anh
Điện thoại: 024-35565328 (máy lẻ 58)
Email: ttanh@mic.gov.vn
 
Phó trưởng Ban: Dương Khánh Dương
Điện thoại: 024-35565328 (máy lẻ 55)
Email: dkduong@mic.gov.vn
 
Ban Thông tin báo chí, xuất bản và quảng cáo

Trung tâm Tư vấn thông tin và truyền thông
- Giám đốc: Đỗ Tiến Thăng
Điện thoại: 024-35565328 (máy lẻ 60)
Email: dt_thang@mic.gov.vn
- Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Linh
Điện thoại: 024-35565328 (máy lẻ 61)
Email: linhnt@mic.gov.vn
 
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng thông tin và truyền thông
Giám đốc: Lê Doãn Huyền
Điện thoại: 024-35565328 (máy lẻ 38)
Email: ldhuyen@mic.gov.vn
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Lê
Email: nt_le@mic.gov.vn
 
Trung tâm Chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông
Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Hiển
Email: nxhien@mic.gov.vn
 
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 2488/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.
 

Lượt truy cập: 12558

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả