Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2007 của Sở BCVT Thừa Thiên Huế

2/1/2007 10:27:14 AM

Ngày 30/01/2007, Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Thừa Thiên –Huế đã tổ chức trong thể Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007. Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Thường vị Tỉnh ủy, Đ/c Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị Bộ BCVT, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin của tỉnh và khu vực miền Trung.


Ngày 30/01/2007, Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Thừa Thiên –Huế đã tổ chức trong thể Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007. Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Thường vị Tỉnh ủy, Đ/c Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị Bộ BCVT, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin của tỉnh và khu vực miền Trung.

Trong báo cáo tổng kết và chương trình công tác trọng tâm của năm 2007 do Giám đốc Hồ Xuân Phán trình bày, trong năm 2007 Sở Bưu chính Viễn thông sẽ triển khai các dự án thuộc Quy hoạch phát triển BCVT và Quy hoạch CNTT đến năm 2010 và định hướng năm 2020; xây dựng và triển khai Website cho các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh; triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT; đào tạo CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Hội nghị đã được Đ/c Phó chủ tịch thay mặt Tỉnh ủy và UBND tỉnh biểu dương thành tích của sở BCVT đạt được trong năm 2006, đặc biệt đã tổ chức thành công Hội nghị quốc gia về CNTT lần thứ IV với sự tham dự của ba Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông, Giáo dục - Đào tạo và Y tế, điều hành thành công họat động của mạng vô tuyến điện của 10 cơ quan phục vụ công tác Phòng chống bão lụt và cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sát về lĩnh vực chuyên ngành, chú trọng đến việc phát triển công nghệ thông tin để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phải xem năm 2007 là năm bứt phá, tạo đà cho các năm tiếp theo. UBND tỉnh cũng giao cho sở BCVT đứng ra kiện toàn lại Hội tin học tỉnh TT-Huế. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo của các doanh nghiệp về thành quả kinh doanh, phục vụ và phát triển mạng lưới trong năm qua, phương hướng đầu tư trong năm nay, phấn đấu đạt mật độ điện thoại trên địa bàn bằng mức trung bình của cả nước là 35 máy/100 dân, cũng như chương trình hợp tác giữa Trung tâm Kiểm soát tần số KV 3 với sở BCVT. Qua Hội nghị này các doanh nghiệp còn có cơ hội trao đổi với nhau về việc dùng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giải tỏa hết những vướng mắc trong việc kết nối, cạnh tranh trên tinh thần hợp tác và nâng cao chất lượng dịch vụ của từng mạng. Các doanh nghiệp BCVT và CNTT nhất trí với Sở BCVT sẽ tổ chức giao ban hàng quý cùng các doanh nghiệp chuyên ngành, hàng tháng sẽ tổ chức diễn đàn để các doanh nghiệp CNTT trình bày năng lực, sản phẩm với các tất cả doanh nghiệp khác biết những lợi ích khi đưa CNTT vào quản lý, điều hành sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh trong thời đại hội nhập toàn cầu. Hội nghị kết thúc trong không khí rộn ràng thắng lợi ngay từ tháng đầu năm.