Sở BCVT Bình Thuận Triển khai kế hoạch công tác năm 2007.

2/13/2007 3:28:24 PM

Ngày 13/02/2007, Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007. Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Thu - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện phòng quản lý đô thị, phòng hạ tầng kinh tế Huyện, Thành phố, Thị xã, các doanh nghiệp BCVT và toàn thể cán bộ công chức Sở BCVT Bình Thuận.


Ngày 13/02/2007, Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007. Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Thu - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện phòng quản lý đô thị, phòng hạ tầng kinh tế Huyện, Thành phố, Thị xã, các doanh nghiệp BCVT và toàn thể cán bộ công chức Sở BCVT Bình Thuận.

Tại Hội nghị đồng chí Lê Minh Tuấn – Giám đốc Sở BCVT đã trình bày tóm tắt công tác năm 2006 và chương trình công tác trọng tâm của năm 2007. Đ/c Nguyễn Văn Thu đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đ/c đã biểu dương thành tích đã đạt được của Sở BCVT Bình Thuận và trực tiếp trao tặng 6 bằng khen của Bộ BCVT, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ cho Sở BCVT và các tập thể, cá nhân thuộc Sở, vì đã có nhiều thành tích trong công tác thực thi Quản lý Nhà nước về BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh nhà trong năm 2006. Đ/c Nguyễn Văn Thu đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị đã được các đại biểu đóng góp ý kiến và thảo luận về việc triển khai nhiệm vụ QLNN trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông & Công nghệ thông tin ở huyện, thành phố, thị xã trong năm 2007.