Các mẫu Phiếu điều tra thống kê CNTT năm 2016

9/9/2016 1:57:00 PM


Phiếu thu thập thông tin dành cho các doanh nghiệp CNTT: tải về tại đây.
 
Phiếu thu thập thông tin dành cho các cơ sở đào tạo CNTT: tải về tại đây.