Cục Tần số vô tuyến điện thông báo thi tuyển công chức năm 2019

5/31/2019 9:23:00 AM


Căn cứ kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 của Cục Tần số vô tuyến điện đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.
 
Cục Tần số vô tuyến điện tổ chức thi công thức với các thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết tại tệp đính kèm).