Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tần số và an toàn bức xạ vô tuyến điện tại Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Nam (địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng)

9/10/2019 8:55:00 AM


Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.