Kết luận thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Báo VietNamNet

12/3/2019 4:22:00 PM


Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.