Kết luận thanh tra Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài

4/22/2020 10:50:00 AM


Cục Tần số vô tuyến điện vừa ban hành Kết luận thanh tra số 939/KLTT-CTS về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
 
Nội dung kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.