Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1)

11/12/2020 3:37:00 PM

Thông báo số 10/TB-HĐTT ngày 11/11/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.


Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.

Viện CNPM