Quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Hòa

2/2/2021 2:13:00 PM

Quyết định số 1/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TT&TT.


Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.