Năm 2021 các tổ chức phải tập trung hơn vào quyền riêng tư của dữ liệu

2/25/2021 8:39:00 AM

Khẳng định này được trình bày trong một tham luận tại Hội thảo của Công ty bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư Spirion (Mỹ). Theo đó, các tổ chức cần phải tập trung hơn vào quyền riêng tư dữ liệu cá nhân trong năm 2021.


 20210223-ta3.jpg

 

Quang Minh(Theo Tạp chí Infosecurity)