Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí

4/8/2021 3:02:00 AM

Sáng 6/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phối hợp với Cục báo chí, Bộ TTTT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí. Hội nghị được triển khai trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm của tỉnh đến 27 điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với trên 3000 đại đại biểu tham dự.


20210408-Nam-4.jpg

 Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí truyền đạt tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí dự và trực tiếp truyền đạt nội dung tập huấn. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Thành phần tham gia tập huấn gồm: Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Chánh văn phòng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, trưởng các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

20210408--Nam-5.jpg

 Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy , khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều tiến bộ và phát triển cả về số lượng, nội dung và hình thức; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được các ngành, các cấp thực hiện tương đối tốt, giúp cho cơ quan báo chí có nguồn tin kịp thời, chính thống phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với Nhân dân. Trước vai trò và tầm quan trọng của công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí, nhất là sau Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt là người phát ngôn của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh có nhiều thay đổi, do đó cần tập huấn để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác quản lý thông tin, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, ngăn chặn các luồng thông tin trái chiều, sai lệch sự thật.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí đã truyền đạt những nội dung cơ bản quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; công tác quản lý nhà nước về báo chí và công tác truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; công tác quản lý thông tin, quy trình tiếp và làm việc với báo chí; công tác xử lý khủng hoảng truyền thông; cách xử lý các thông tin độc hại trên mạng xã hội Facebook, Zalo…Đồng chí cũng nhấn mạnh những giải pháp về công tác xử lý khủng hoảng truyền thông, định hướng báo chí, đồng thời, đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phải là người chủ trì, tổ chức những buổi họp báo tập trung khi tỉnh, địa phương có những nội dung cần sự nhất quán để trả lời báo chí…

 20210408-Nam-6.jpg

 Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bế mạc hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện đúng quy trình tiếp và làm việc với báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí hoạt động theo quy định của pháp luật và tôn chỉ của các tờ báo; khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh về cơ quan, đơn vị, địa phương phải khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin để kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí và công luận, không để tình trạng báo chí đưa tin kéo dài làm nóng dư luận, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Ngày bầu cử. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan của tỉnh trong việc chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị chấn chỉnh, xử lý việc đưa thông tin thiếu khách quan, một chiều, đưa tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân và công tác lãnh đạo, điều hành. Sở Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, tăng cường kiểm tra các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm Luật Báo chí và các quy định của pháp luật để kịp thời chấn chỉnh hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyết xử lý theo quy định.

 

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa