Công khai nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Bộ TTTT