Kết quả nổi bật của lĩnh vực Công nghiệp ICT năm 2022

12/18/2022 4:41:00 PM

Năm 2022, lĩnh vực Công nghiệp ICT đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Cụ thể: 


 Info-CongnghiepICT-2022.jpg

Thảo Anh