Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung: “Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, doanh nghiệp”

12/9/2023 10:45:00 PM

 Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành phải tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân, doanh nghiệp; cố gắng giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nếu có.


zz86.jpg

 Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tác động, lan tỏa tích cực

Tại Hội nghị trực tuyến với 21 điểm cầu do Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Nghệ An vừa mới tổ chức để tổng kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu như trên.

Theo báo cáo, năm 2020, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo, năm 2020, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Nghệ An.

Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở các cấp được kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, trọng dân, phục vụ dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã tích cực chủ động phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Thông qua giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm.

Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân được quan tâm; thường xuyên đối thoại, giải quyết các vấn đề Nhân dân đặt ra; phát huy quyền giám sát của Nhân dân trong các hoạt động tại địa phương. Qua việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, việc thực hiện quy chế dân chủ được thực hiện tốt. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đóng góp ý kiến đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Ngoài ra, việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại tại các doanh nghiệp được quan tâm xây dựng và thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, người lao động đã hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình đối với các hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao đời sống về tinh thần và vật chất cho người lao động.

Tăng tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu với nhân dân, doanh nghiệp

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Nghệ An đánh giá, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở phải đặt trong bối cảnh của năm 2020, một năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 và thiên tai gây ra.

Với sự đồng thuận, đồng lòng cao của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp, kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được tích cực; phong trào ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 rất mạnh mẽ; an ninh trật tự được đảm bảo. Đạt được những kết quả đó có vai trò quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Sang năm 2021, là năm đầu tiên của nhiệm kỳ, khối lượng công việc lớn, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, để nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phải gắn với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ và gắn với bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Nghệ An.

"Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, công tác dân vận chính quyền. Cấp, ngành, đơn vị phải phát huy quyền làm chủ của người dân; tiếp tục tìm và xây dựng, nhân rộng các điểm sáng trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở" - Chủ tịch Nguyễn Đức Trung. 

Theo danviet.vn