Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost)

1/12/2018 2:53:00 PM


Tên giao dịch: Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam
Tên viết tắt: Bưu Điện Việt Nam
 
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Post
Tên viết tắt quốc tế: VNPost
 
Địa chỉ liên hệ
Trụ sở chính: Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm,  TP. Hà Nội
ĐT: 024.37689346, Fax: 024. 37689433
E-mail: vanphong@vnpost.vn
Website: www.vnpost.vn
 
 
Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Ông Nguyễn Hải Thanh
 
Thành viên Hội đồng thành viên:
- Ông Chu Quang Hào
- Ông Nguyễn Quốc Vinh
- Ông Nguyễn Xuân Lam
- Ông Phan Thảo Nguyên
 
 
Tổng Giám đốc
Ông Chu Quang Hào
Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đinh Như Hạnh
ĐT: 024.37689397
- Ông Nguyễn Minh Đức
ĐT: 024.37689384
- Bà Chu Thị Lan Hương
ĐT: 024.37689370
 
Văn phòng
Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chánh Văn phòng
Email: lamnx@vnpost.vn
Phó Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Thủy, Bà Bùi Thị Hồng Thắm, Ông Ninh Quang Hải
ĐT: 024 3768 9346
 
Ban Tài chính Kế toán
Trưởng Ban: Bà Tạ Thị Mai Anh (Kế toán trưởng)
Phó ban: Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Ông Đỗ Tiến Dũng, bà Nguyễn Thị Hồng Hà
ĐT: 024 3768 9387
 
Ban Tổ chức Lao động
Trưởng ban: Ông Nguyễn Duy Liêu
Phó ban: Bà Phan Thị  Hồng Minh, ông Vũ Văn Cường, Ông Vũ Anh Tuấn
ĐT: 024 37689355
 
Ban Kế hoạch - Đầu tư
Trưởng ban: Ông Nguyễn Hữu Hiền
 Phó ban: Ông Nguyễn Thế Hùng, Ông Nguyễn Huy Luân
 Điện thoại: 024 3768 9399
 E-mail: khdt@vnpost.vn
 
Ban Dịch vụ Bưu chính
Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Long
 Phó ban: Bà Trần Thị Thu Thủy, Bà Chu Quỳnh Anh, Ông Trần Nhật Tân, Ông Trần Anh Tuấn
 Điện thoại: 024 3768 9411
 E-mail: dvbc@vnpost.vn
 
Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính
Trưởng ban: Ông Trần Chí Trung
 Phó ban: Ông Đỗ Quang Đạo, Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Ông Nguyễn Văn Trường, Bà Bùi Thị Thanh Sơn
 Điện thoại: 024 3768 9373
 E-mail: tcbc@vnpost.vn
 
Ban Kỹ thuật Công nghệ
Trưởng ban: Bà Vũ Thanh Xuân
 Phó ban:  Ông Lê Vân Phương
 Điện thoại: 024 3768 3095
 E-mail: ktcn@vnpost.vn5
 
Ban Quản lý Chất lượng
Trưởng ban: Bà Phan Thị Anh Xuân 
 Phó ban: Ông Nguyễn Ngọc Hoằng
 Điện thoại: 024 3795 8100
 E-mail: qlcl@vnpost.vn
 
Ban Tem Bưu chính
Trưởng ban: Bà Ngô Hoài Thanh
 Phó ban: Bà Hoàng Thị Bích Vân
 Điện thoại: 024 3768 1778
 E-mail: tembc@vnpost.vn
 
Ban Kiểm tra - Thanh tra
Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Tiến
Email: tiennv@vnpost.vn
Phó ban: Ông Trần Việt Anh, Bà Nguyễn Thị Thanh Giang
ĐT: 024 3795 9015
 
Ban Kinh doanh Phân phối, Truyền thông
Trưởng ban: Ông Nguyễn Kiên Cường
Phó ban: Ông Nguyễn Tuấn Cương, Ông Hoàng Mạnh Huyên
Điện thoại: 024 3795642610
E-mail: pptt@vnpost.vn
  
Ban Quản lý Dự án các công trình Bưu điện
Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Huyến
Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn
ĐT: 024 3768 9366
 
Trung tâm Đối soát
 Trưởng Trung tâm: Ông Nguyễn Thế Anh
 Phó Trung tâm: Bà Phạm Thị Khang Trang
 Điện thoại: 024 3768 9414
 E-mail: ttds@vnpost.vn
 
Trung tâm Công nghệ thông tin
Giám đốc: Ông Vũ Kiêm Văn
 Phó giám đốc: Ông Nguyễn Tuệ Linh, Ông Mai Thành Huyên, Ông Ôn Như Bình
 Điện thoại: 024 3768 9363
 E-mail: cntt@vnpost.vn
 
 
Văn phòng Đảng ủy
Ông Vũ Việt Phương – Chánh Văn phòng
 
Công đoàn Tổng Công ty
Ông Ngô Văn Thực - Chủ tịch
Phó Chủ tịch: Ông Trần Đức Thích, Ông Trịnh Quang Hiền, Bà Lê Thị Kim Dung
Văn phòng Công đoàn
Ông Kiều Ngọc Long - Chánh Văn phòng
Email: longkn@vnpost.vn
 
Đoàn Thanh Niên Tổng công ty
Ông Nghiêm Tuấn Anh - Bí Thư
Phó bí thư: Ông Lê Xuân Huy
ĐT: 02437681797