Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.71. Chống vi rút máy tính và phần mềm gây hại

29/12/2015 14:15 CH Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.71. Chống vi rút máy tính và phần mềm gây hại
(Điều 71Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
Tổ chức, cá nhân không được tạo ra, cài đặt, phát tán vi rút máy tính,  phần mềm gây hại vào thiết bị số của người khác để thực hiện một trong những hành vi sau đây:
1. Thay đổi các tham số cài đặt của thiết bị số;
2. Thu thập thông tin của người khác;
3. Xóa bỏ, làm mất tác dụng của các phần mềm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được cài đặt trên thiết bị số;
4. Ngăn chặn khả năng của người sử dụng xóa bỏ hoặc hạn chế sử dụng những phần mềm không cần thiết;
5. Chiếm đoạt quyền điều khiển thiết bị số;
6. Thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số;
7. Các hành vi khác xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng. 

Lượt truy cập: 2760

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)