Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.65. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin

29/12/2015 14:04 CH Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.65. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin
(Điều 65Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
Tổ chức, cá nhân Việt Nam hợp tác về công nghệ thông tin với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 

Lượt truy cập: 2663

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)