Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.53. Chính sách phát triển dịch vụ công nghệ thông tin

29/12/2015 10:40 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.53. Chính sách phát triển dịch vụ công nghệ thông tin
(Điều 53Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ công nghệ thông tin.
2. Chính phủ quy định cụ thể chế độ ưu đãi và các điều kiện khác cho một số loại hình dịch vụ công nghệ thông tin. 

Lượt truy cập: 2025

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)