Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.44. Sử dụng nhân lực công nghệ thông tin

29/12/2015 10:26 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.44. Sử dụng nhân lực công nghệ thông tin
(Điều 44Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Người hoạt động chuyên trách về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước được hưởng chế độ ưu đãi về điều kiện làm việc.
2. Tiêu chuẩn ngành nghề, chức danh về công nghệ thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Lượt truy cập: 2167

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)