Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 06/06/2023

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.41. Tiêu chuẩn, chất lượng trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

29/12/2015 09:49 SA Xem cỡ chữ

Tải nội dung tại đây

Lượt truy cập: 1999

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)