Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.29. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại

25/12/2015 16:37 CH Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.29. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại
(Điều 29Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Tổ chức, cá nhân có quyền ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại.
2. Hoạt động thương mại trên môi trường mạng phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về thương mại và pháp luật về giao dịch điện tử.  

Lượt truy cập: 3142

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)