Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/06/2023

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.25. Điều kiện để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

25/12/2015 15:43 CH Xem cỡ chữ

Tài về nội dung tại đây

Lượt truy cập: 1837

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)