Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 3.2.LQ.10. Thanh tra về công nghệ thông tin

25/12/2015 10:34 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.2.LQ.10. Thanh tra về công nghệ thông tin
(Điều 10Luật số 67/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007)
1. Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về công nghệ thông tin.

2. Tổ chức và hoạt động của thanh tra về công nghệ thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

Lượt truy cập: 2470

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)