Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Thanh tra chuyên ngành về tần số vô tuyến điện

30/11/2017 17:51 CH Xem cỡ chữ

Điều 3.4.LQ.7. Thanh tra chuyên ngành về tần số vô tuyến điện
Thanh tra chuyên ngành về tần số vô tuyến điện và tổ chức bộ máy thanh tra chuyên ngành do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

 

Lượt truy cập: 3433

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)