Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh

30/11/2017 10:03 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.4.LQ.45. Phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh
1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đề xuất việc phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ trên cơ sở Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Trường hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có nhu cầu sử dụng tần số vô tuyến điện cho mục đích quốc phòng, an ninh ngoài các tần số vô tuyến điện đã được phân bổ riêng thì phải có sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Trường hợp có tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài các tần số vô tuyến điện đã được phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh và thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Lượt truy cập: 3318

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)