Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 09/08/2020

ĐỀ MỤC BÁO CHÍ

Đối tượng áp dụng

01/12/2017 13:29 CH Xem cỡ chữ

Điều 32.1.LQ.2. Đối tượng áp dụng

(Điều 2 Luật số 103/2016/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lượt truy cập: 238

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)