Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Nguyên tắc hoạt động bưu chính công ích

05/12/2017 10:15 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.31. Nguyên tắc hoạt động bưu chính công ích
1. Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính thiết yếu cho xã hội với chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bưu chính và giá cước phù hợp với khả năng thanh toán của người dân.
2. Giảm dần theo lộ trình sự điều tiết hỗ trợ của Nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Lượt truy cập: 2284

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )