Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Điều 3.3.LQ.12. Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản

27/12/2015 16:47 CH Xem cỡ chữ

Điều 3.3.LQ.12. Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản
(Điều 12 Luật Giao dịch điện tử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2006)
Trường hợp pháp luật yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản thì thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu này nếu thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết.

Lượt truy cập: 2905

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)