Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 18/04/2021

VIDEO - AUDIO CLIP

Audio Clip: Tọa đàm - Đường tới số hóa truyền hình (theo Thông báo số 32/TB-BTTTT ngày 03/02/2016)

(Bản cập nhật theo Thông báo số 32/TB-BTTTT ngày 03/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố Hà Hội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ)
31/03/2016 14:33 CH Xem cỡ chữ

Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Lượt truy cập: 2057

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)