Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

Lĩnh vực Báo chí

Số liệu cấp phép PTTH, TTKD và Tàu cá tính đến hết quý II năm 2020

(01/07/2020)

Số liệu tính đến ngày 30/06/2020. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.