Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 15/04/2024

Công nghệ thông tin

Số lượng chứng thư số đang hoạt động

(02/10/2023)

Tính đến tháng 9/2023, trên toàn quốc, số lượng chứng thư số đang hoạt động 2.246.112 chứng thư số tăng 21,2 % so với cùng kỳ năm 2022 (là 1.853.161 chứng thư số).

Số lượng các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

(02/10/2023)

Tính đến hết tháng 9/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép hoạt động cho 25 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2020

(26/04/2021)

Để xem toàn văn nội dung Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2020 (Vietnam ICT Index 2020), độc giả vui lòng bấm xem tại đây.