Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/02/2024

Viễn thông

Tình hình phát triển thuê bao băng rộng cố định tháng 8/2023

(01/09/2023)

 Cập nhật đến ngày 01/9/2023.

Tình hình phát triển thuê bao băng rộng cố định tháng 8/2023
    Số thuê bao truy nhập Internet qua hình thức xDSL:  43,997
   Số thuê bao truy nhập Internet qua kênh thuê riêng: 23,576
   Số thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp truyền hình (CATV):   733,783
    Số thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp quang tới nhà thuê bao (FTTH):   21,588,724
   Tổng số thuê bao băng rộng cố định:  22,390,080

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 8/2023

(01/09/2023)

 Cập nhật ngày 01/9/2023.

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 8/2023
Tổng số thuê bao điện thoại di động có phát sinh lưu lượng:  125,548,684
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn:  39,780,750
Thuê bao trả trước:  37,808,728
Thuê bao trả sau:  1,972,022
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu:  85,767,934
Thuê bao trả trước:  75,861,563
Thuê bao trả sau:  9,906,371

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 7/2023

(01/08/2023)

Cập nhật đến ngày 01/8/2023.

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 7/2023
Tổng số thuê bao điện thoại di động có phát sinh lưu lượng:  127,040,726
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn:  40,798,600
Thuê bao trả trước:  38,797,874
Thuê bao trả sau:  2,000,726
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu:  86,242,126
Thuê bao trả trước:  76,453,907
Thuê bao trả sau:  9,788,219