Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 08/08/2020

Số liệu - Báo cáo

Kết luận thanh tra việc chấp hành về tần số vô tuyến điện đối với Viễn thông Thanh Hóa

(16/06/2020)

Kết luận số 197/KL-TT6 ngày 10/6/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT.

Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

(15/06/2020)

Cập nhật đến hết ngày 12/6/2020.

Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

(15/06/2020)

Cập nhật đến hết ngày 12/6/2020.