Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 22/04/2024

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP

(12/04/2023)

 Quyết định số 57/QĐ-PTTH&TTĐT ngày 10/4/2023 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Văn hóa - Sáng tạo Trí Việt

(17/02/2023)

 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 223/QĐ-CXBIPH ngày 15/02/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nhà xuất bản Đồng Nai

(13/01/2023)

 Quyết định số 44/QĐ-XPHC ngày 11/1/2023 xử phạt vi phạm hành chính Nhà xuất bản Đồng Nai của Cục Xuất bản, In và Phát hành.