Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 21/04/2024

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

Danh sách các nhà xuất bản

09/08/2010 11:28 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Tổng số : 55 nhà xuất bản

I. Các nhà xuất bản Trung ương: 43 nhà xuất bản

1. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

2. Nhà xuất bản Tư pháp

3. Nhà xuất bản Hồng Đức

4. Nhà xuất bản Quân đội

5. Nhà xuất bản Công an nhân dân

6. Nhà xuất bản Kim Đồng

7. Nhà xuất bản Thanh niên

8. Nhà xuất bản Lao động

9. Nhà xuất bản Phụ nữ

10. Nhà xuất bản Mỹ thuật

11. Nhà xuất bản Sân khấu

12. Nhà xuất bản Hội nhà văn

13. Nhà xuất bản Lao động xã hội

14. Nhà xuất bản Khoa học xã hội

15. Nhà xuất bản Tôn giáo

16. Nhà xuất bản Thông tấn

17. Nhà xuất bản Bản đồ

18. Nhà xuất bản Bưu điện

19. Nhà xuất bản Giao thông

20. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật

21. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

22. Nhà xuất bản Nông nghiệp

23. Nhà xuất bản Tài chính

24. Nhà xuất bản Thống kê

25. Nhà xuất bản Thể dục thể thao

26. Nhà xuất bản Y học

27. Nhà xuất bản Xây dựng

28. Nhà xuất bản Từ điển bách khoa

29. Nhà xuất bản Tri thức

30. Nhà xuất bản Thế giới

31. Nhà xuất bản Âm nhạc

32. Nhà xuất bản Văn học

33. Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc

34. Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin

35. Nhà xuất bản Lý luận chính trị

36. Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân

37. Nhà xuất bản Đại học Bách khoa Hà Nội

38. Nhà xuất bản Đại học Huế

39. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

40. Nhà xuất bản Đại học sư phạm

41. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

42. Nhà xuất bản Giáo dục

43. Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

II. Các nhà xuất bản địa phương: 12 nhà xuất bản

1. Nhà xuất bản Hà Nội

2. Nhà xuất bản Hải phòng

3. Nhà xuất bản Thanh Hoá

4. Nhà xuất bản Nghệ An

5. Nhà xuất bản Thuận Hoá

6. Nhà xuất bản Đà Nẵng

7. Nhà xuất bản Văn hoá Sài gòn

8. Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

9. Nhà xuất bản Trẻ

10. Nhà xuất bản Văn nghệ

11. Nhà xuất bản Đồng Nai

12. Nhà xuất bản Phương Đông

Lượt truy cập: 43447

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 8)