Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 21/04/2024

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

Danh sách nhà xuất bản (cập nhật đến ngày 11/02/2014)

03/06/2011 15:06 CH Xem cỡ chữ

I. Các Nhà xuất bản Trung ương: 53 nhà xuất bản

1
Nhà xuất bản Công Thương
2
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
3
Nhà xuất bản Đại học Công Nghiệp TP.HCM
4
Nhà xuất bản Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh
5
Nhà xuất bản Đai học Thái Nguyên
6
Nhà xuất bản Đại học Vinh
7
Nhà xuất bản Đại học Nông Nghiệp
8
Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM
9
Nhà xuất bản Dân Trí
10
Nhà xuất bản Thời đại
11
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
12
Nhà xuất bản Tư Pháp
13
Nhà xuất bản Hồng Đức
14
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân
15
Nhà xuất bản Công an nhân dân
16
Nhà xuất bản Kim Đồng
17
Nhà xuất bản Thanh niên
18
Nhà xuất bản Lao động
19
Nhà xuất bản Phụ nữ
20
Nhà xuất bản Mỹ thuật
21
Nhà xuất bản Sân khấu
22
Nhà xuất bản Hội Nhà văn
23
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
24
Nhà xuất bản Khoa học xã hội
25
Nhà xuất bản Tôn giáo
26
Nhà xuất bản Thông tấn
27
Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
28
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
29
Nhà xuất bản Giao thông vận tải
30
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
31
Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
32
Nhà xuất bản Nông nghiệp
33
Nhà xuất bản Tài chính
34
Nhà xuất bản Thống kê
35
Nhà xuất bản Thể dục thể thao
36
Nhà xuất bản Y học
37
Nhà xuất bản Xây dựng
38
Nhà xuất bản Từ điển bách khoa
39
Nhà xuất bản Tri thức
40
Nhà xuất bản Thế giới
41
Nhà xuất bản Âm nhạc
42
Nhà xuất bản Văn học
43
Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc
44
Nhà xuất bản Văn hoá - thông tin
45
Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính
46
Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân
47
Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội
48
Nhà xuất bản Đại học Huế
49
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
50
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
51
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM
52
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
53 Nhà xuất bản Hàng Hải

II. Các Nhà xuất bản địa phương: 12 Nhà xuất bản

1
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM
2
Nhà xuất bản Hà nội
3
Nhà xuất bản Hải Phòng
4
Nhà xuất bản Hồng Bàng (ngừng hoạt động)
5
Nhà xuất bản Thanh Hoá
6
Nhà xuất bản Nghệ An
7
Nhà xuất bản Thuận Hoá
8
Nhà xuất bản Đà Nẵng
9
Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố HCM
10
Nhà xuất bản Trẻ
11
Nhà xuất bản Đồng Nai
12
Nhà xuất bản Phương Đông

Tổng cộng: tính đến 11/02/2014 có 65 Nhà xuất bản trong đó có 53 Nhà xuất bản Trung ương và 12 Nhà xuất bản địa phương.

Lượt truy cập: 4516

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)