Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 06/08/2020

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Gia Lai

13/05/2019 10:34 SA Xem cỡ chữ

 Nội dung kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm./.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 96

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)