Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 12/05/2021

TÀI LIỆU

Tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến của các bộ, ủy ban nhân dân các cấp

26/08/2019 08:58 SA Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 946

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)