Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 19/09/2021

THÔNG TIN CƠ SỞ

22 chương trình phát thanh tuyên truyền nhằm NGĂN CHẶN, GIẢM THIỂU VÀ LOẠI BỎ KHAI THÁC IUU

05/10/2019 22:55 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 22 chương trình phát thanh tuyên truyền audio

 


Cục Thông tin cơ sở

Lượt truy cập: 1459

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)