Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

TÀI LIỆU

Đề cương khảo sát và phụ lục báo cáo số liệu khảo sát Kế hoạch xây dựng Đề án xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025

02/03/2020 08:47 SA Xem cỡ chữ

 Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi đề cương khảo sát và phụ lục báo cáo số liệu:

Xem file đính kèm tại đây

 

Vụ KHTC

Lượt truy cập: 3789

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)