Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 20/10/2020

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

10/06/2020 10:07 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận thanh tra số 586/KL-TTVII, ngày 27/5/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ TTTT.


Chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 49

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)