Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

TÀI LIỆU

Tài liệu hướng dẫn ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây và thuê dịch vụ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước

19/06/2020 10:49 SA Xem cỡ chữ

Nhằm tăng cường thuê dịch vụ CNTT của doanh nghiệp; thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước; sử dụng dịch vụ điện toán đám mây phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam, Cục Tin học hóa đã nghiên cứu và xây dựng Tài liệu hướng dẫn ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây và thuê dịch vụ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước để cung cấp những chỉ dẫn cần thiết trong việc triển khai áp dụng, sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của doanh nghiệp vào hoạt động ứng dụng CNTT tại cơ quan tin cậy và hiệu quả.
 
Cục Tin học hóa gửi các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu áp dụng. Xem nội dung chi tiết tài liệu tại tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 6382

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)